Persoonlijk gezondheidsdossier

Het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) is een logisch stap in de ontwikkeling van patient naar zorgconsument. Waarbij zorg dan wel over de totale gezondheid gaat. Onderstaande plaat laat zien dat een PGD potentieel uit veel informatiebronnen kan putten.
De komende jaren zal het een grote uitdaging zijn om deze informatie op een verantwoorde manier beschikbaar te krijgen.

Concept architectuur MijnPGD